De afspraak

Designed Solutions maakt vooraf een reële schatting voor de benodigde tijd voor opdrachten en deelopdrachten. Als het werk niet in één keer wordt uitgevoerd, wordt de tijdsbesteding bijgehouden in een logboek. Je word als opdrachtgever ge´nformeerd over eventuele afwijkingen en de consequenties voor de opdracht. Overschrijdingen vinden alleen plaats na overleg met, en goedkeuring door jou.

Designed Solutions heeft een pragmatische manier om doelen te realiseren en die laat zien hoe je met normale middelen en eigen (vak)kennis jouw onderneming kunt professionaliseren. Wij schenken daarom meer dan gebruikelijke aandacht aan de manier waarop jouw organisatie functioneert, en gebruikt dat als uitgangspunt, waardoor verbeteringen makkelijker te realiseren zijn.

Kleine ondernemers staan onder druk omdat de regelgevers steeds vaker oplossingen aandragen of problemen opwerpen die gericht zijn op de grote partijen. De kleintjes kunnen deze strategische bewegingen nauwelijks volgen en dan is het tijd om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.

Je wil graag zo veel mogelijk effect voor zo min mogelijk kosten. Wij bespreken de financiële consequenties van jouw plannen (en dus niet alleen die van de werkzaamheden van Designed Solutions) vantevoren met jou zodat je een goede keus kunt maken.