background DS Home keuze normen

Kies een onderwerp:

Een goede omgeving om in te werken

Een werkomgeving moet ingericht worden om de veiligheid van degene die er werken te kunnne garanderen. Dus wat gaan we doen als het mis gaat. Dat begint bij een beschrijving van de werkomgeving wie daar komen, en welke risico's zij lopen. En dan moeten we beschrijven wat we gaan doen als de buitenwereld op ons af komt, en dingen die we niet onder controle (kunnen) hebben mis gaan.

Naast de werkomgeving is ook de werkorganisatie van belang voor een goede werkomgeving. Hiervoor is de Risico Inventarisatie en Evaluatie in het leven geroepen. Of wij die voor u kunnen maken? Jawel, maar we kunnen hem veel beter met u maken zodat er ook iets in staat waar u daadwerkelijk mee aan de slag kunt.

keuze diensten
advies support analyse ontwerp