background DS Home keuze normen

MKies een onderwerp:

Veiligheid op de werkvloer

Er is gelukkig veel aandacht voor veiligheid. Voorkomen is beter dan genezen. Wij benaderen veiligheidsmanagement vooral vanuit het perspectief van de menselijke fout, niet omdat techniek onfeilbaar is, maar omdat mensen niet consequent handelen. Omdat procedures op papier wel kloppen maar er op de werkvloer toch anders uit zien. Onze eerste taak is dus een en ander op elkaar aan te laten sluiten. En vervolgens komen dan de risicoanalyses en het incidentenonderzoek

keuze diensten
advies support analyse ontwerp